Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật vào: Thứ sáu - 05/04/2024 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 145 In bài viết