Nghiên cứu, đề xuất mô hình ứng dụng Lean cho doanh nghiệp ngành may trong bối cảnh chuyển đổi theo công nghệ số

Cập nhật vào: Thứ sáu - 08/12/2023 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 278 In bài viết