Nghiên cứu đề xuất mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012 nhằm phát triển liên kết theo chuỗi giá trị phù hợp với từng nhóm sản phẩm nông, lâm thủy sản ở các vùng, miền khác nhau

Cập nhật vào: Thứ ba - 12/03/2024 11:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 186 In bài viết