Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước, đảm bảo an toàn công trình đầu mối và hạ du hồ Dầu Tiếng trong điều kiện khí hậu, thời tiết cực đoan

Cập nhật vào: Thứ hai - 09/01/2023 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1123 In bài viết