Nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất nhằm sản xuất hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp ở Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ tư - 06/01/2021 10:30 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1343 In bài viết