Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể cải thiện các chỉ số (“Giá trị nhập khẩu/GDP”, “Mức độ định hướng khách hàng” và “Mức độ tinh thông của người mua”) trong hệ thống các chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ ba - 28/09/2021 13:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 601 In bài viết