Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc tham gia thực hiện kế hoạch giảm và đền bù cacbon (CORSIA) đối với thị trường vận tải Hàng không quốc tế của Việt Nam và đề xuất lộ trình tham gia thực hiện

Cập nhật vào: Thứ hai - 28/06/2021 10:43 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1110 In bài viết