Nghiên cứu, đánh giá tác động của việc quản lý sử dụng đất các công trình thủy điện đến kinh tế, xã hội, môi trường và đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật

Cập nhật vào: Thứ tư - 10/05/2023 15:55 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 608 In bài viết