Nghiên cứu, đánh giá các tác động tiêu cực do hoạt động khai thác sa khoáng, cát, sỏi vùng ven biển miền Trung Việt Nam và đề xuất giải pháp khai thác bền vững

Cập nhật vào: Thứ ba - 25/01/2022 16:32 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 999 In bài viết