Nghiên cứu đặc tính hấp phụ và vận chuyển một số ion kim loại nặng và ion amoni trên nhôm ôxit, silic ôxit và đá ong có kích thước micro-nano

Cập nhật vào: Thứ tư - 09/12/2020 10:27 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1366 In bài viết