Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân tử của plasmid mang gen beta- lactamase phổ rộng (ESBL) của vi khuẩn E. coli kháng kháng sinh có nguy cơ lây nhiễm giữa người và lợn

Cập nhật vào: Thứ sáu - 11/11/2022 13:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 638 In bài viết