Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo thiết bị chiên chân không liên tục sản phẩm thủy sản ăn liền năng suất 30 - 50 kg/giờ

Cập nhật vào: Thứ năm - 21/10/2021 14:39 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 800 In bài viết