Nghiên cứu công nghệ sinh học hiếu khí để xử lý và tái sử dụng bùn thải sinh học từ các nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp, thí điểm tại khu vực Đông Nam Bộ

Cập nhật vào: Thứ ba - 16/02/2021 23:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 951 In bài viết