Nghiên cứu công nghệ sản xuất Prodigiosin từ vi khuẩn tái tổ hợp ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

Cập nhật vào: Thứ tư - 18/05/2022 17:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1504 In bài viết