Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm giàu thymol và carvacrol từ cỏ xạ hương Thymus vulgaris L. làm chất bảo quản và chống oxy hóa sinh học

Cập nhật vào: Thứ ba - 24/08/2021 13:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1410 In bài viết