Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm ergosterol từ Saccharomyces cerevisiae ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng

Cập nhật vào: Thứ tư - 11/08/2021 13:14 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1252 In bài viết