Nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết (nd, Dy)-Fe-B có lực kháng từ cao, qui mô bán công nghiệp, ứng dụng trong môtơ và máy phát điện

Cập nhật vào: Thứ năm - 04/05/2023 11:06 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 470 In bài viết