Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng đất ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Cập nhật vào: Thứ ba - 12/03/2024 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 244 In bài viết