Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn, áp dụng thử nghiệm cho khu vực Nam Bộ

Cập nhật vào: Thứ tư - 24/04/2024 00:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 107 In bài viết