Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán cho các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên trong điều kiện biến đổi khí hậu

Cập nhật vào: Thứ tư - 25/10/2023 11:49 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 444 In bài viết