Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường để thực thi Hiệp định Tự do thương mại giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Cập nhật vào: Thứ ba - 19/03/2024 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 143 In bài viết