Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng ảnh Radar đa thời gian trong giám sát biến động lớp phủ bề mặt và biến động địa hình phục vụ cho dự báo nguy cơ biến động địa hình

Cập nhật vào: Thứ ba - 21/11/2023 12:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 265 In bài viết