Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp cảnh báo sớm tai biến sụt đất, trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá bằng công nghệ viễn thám và dữ liệu về cấu trúc địa chất

Cập nhật vào: Thứ hai - 06/05/2024 00:27 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 74 In bài viết