Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai ngắn ngày, năng suất cao thích hợp cho cơ cấu vụ Đông vùng đồng bằng sông Hồng

Cập nhật vào: Thứ sáu - 28/10/2022 12:00 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1316 In bài viết