Nghiên cứu chọn tạo giống chuối có năng suất cao, chất lượng tốt chống chịu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu ở các tỉnh phía Bắc

Cập nhật vào: Thứ sáu - 11/11/2022 13:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 794 In bài viết