Nghiên cứu chế tạo vật liệu sinh học trên cơ sở sợi collagen tự nhiên từ vảy cá

Cập nhật vào: Thứ sáu - 05/08/2022 12:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1035 In bài viết