Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát xạ đỏ và đỏ xa trên cơ sở SnO2, ZnO-SnO2 pha tạp carbon nhằm ứng dụng cho diốt phát quang ánh sáng trắng có chỉ số CRI cao

Cập nhật vào: Thứ hai - 28/11/2022 00:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 689 In bài viết