Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo từ hàng không sử dụng máy bay không người lái (UAV) - Áp dụng thử nghiệm cho các đề án đánh giá khoáng sản vùng Tây Bắc

Cập nhật vào: Thứ năm - 07/03/2024 12:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 134 In bài viết