Nghiên cứu chế tạo KÍT chẩn đoán nhanh đồng thời các virus gây bệnh tai xanh (PRRS), dịch tiêu chảy cấp (PED), dịch tả lợn (CSF) và bệnh còi cọc do circo virus (PCV2) bằng kỹ thuật LAMP

Cập nhật vào: Thứ tư - 21/06/2023 11:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 725 In bài viết