Nghiên cứu chế tạo hệ lớp phủ có chứa crôm cacbid trên nền gang bằng công nghệ phun phủ nhiệt để nâng cao độ bền mài mòn khi làm việc trong các môi trường khắc nghiệt

Cập nhật vào: Thứ hai - 04/04/2022 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 757 In bài viết