Nghiên cứu chế tạo hệ hóa phẩm khử oxi hiệu quả cao sử dụng trong khoan khai thác dầu khí trên cơ sở các hợp chất hữu cơ thân thiện môi trường

Cập nhật vào: Thứ tư - 20/07/2022 01:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 837 In bài viết