Nghiên cứu chế tạo cấu trúc nano lõi/vỏ của đồng oxit/kim loại quí và ứng dụng làm cảm biến đo một số chất độc trong thực phẩm

Cập nhật vào: Thứ năm - 21/12/2023 14:16 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 160 In bài viết