Nghiên cứu cấu trúc và mối tương quan nhiệt-điện-từ trong hệ vật liệu manganites dạng khối và nano tinh thể

Cập nhật vào: Thứ năm - 01/12/2022 12:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 567 In bài viết