Nghiên cứu cải tiến các dòng bố mẹ để tạo giống lúa lai 2, 3 dòng có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu rầy nâu, bạc lá

Cập nhật vào: Thứ sáu - 04/11/2022 12:24 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 725 In bài viết