Nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ hạn chế xâm nhập mặn đối với các tầng chứa nước ven biển miền Trung trong bối cảnh biến hậu; ứng dụng thí điểm cho công trình cụ thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Cập nhật vào: Thứ hai - 25/04/2022 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1253 In bài viết