Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp rệp sáp bột hồng (Phenacoccus Manihoti Matile- Ferrero) hại sắn tại Phú Yên và các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ

Cập nhật vào: Thứ năm - 13/04/2023 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 510 In bài viết