Nghiên cứu áp dụng tổ hợp các phương pháp điện, điện từ, từ tellua để điều tra, đánh giá khoáng sản. Thử nghiệm trên một số khu vực có triển vọng quặng ẩn sâu vùng Tây Bắc

Cập nhật vào: Thứ năm - 31/08/2023 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 743 In bài viết