Nghiên cứu áp dụng dây chuyền công nghệ cơ giới hoá khấu than lò chợ phù hợp với điều kiện địa chất kỹ thuật các vỉa than thoải và nghiêng ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh

Cập nhật vào: Thứ sáu - 19/01/2024 00:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 178 In bài viết