Nghiên cứu áp dụng bộ chỉ số giám sát, dự báo năng suất và sản lượng cây trồng từ hệ thống CropWatch nhằm đề xuất vận hành hiệu quả hệ thống thủy lợi

Cập nhật vào: Thứ ba - 09/04/2024 00:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 102 In bài viết