Nghiên cứu ảnh hưởng của từ độ bão hòa và dị hướng từ tới công suất hấp thụ riêng của một số hệ hạt nano từ

Cập nhật vào: Thứ năm - 15/12/2022 13:00 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 845 In bài viết