Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa hình, địa chất, lượng mưa đối với sự ổn định mái dốc trên đường ô tô đang khai thác và đề xuất giải pháp xử lý

Cập nhật vào: Thứ ba - 10/01/2023 10:35 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1024 In bài viết