Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy tối thiểu hệ thống sông liên vùng Hà Nội, Hà Nam có xét vai trò điều tiết của sông Hồng nhằm tăng cường khả năng tự làm sạch và cải thiện chất lượng môi trường nước

Cập nhật vào: Thứ sáu - 29/12/2023 15:15 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 96 In bài viết