Mô hình Một Sức khỏe (One Health) và ứng dụng ở việt nam: nghiên cứu về bệnh sán lá lây truyền cho người và động vật

Cập nhật vào: Thứ tư - 22/11/2023 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 168 In bài viết