Khai thác và phát triển nguồn gen ngũ vị tử (Schisandra Sphenanthera Rehd.Et wills) tại Ngọc Linh tạo nguyên liệu làm thuốc

Cập nhật vào: Thứ hai - 14/06/2021 20:12 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1537 In bài viết