Khai thác, phát triển nguồn gen lúa nếp địa phương chất lượng cao (Nếp tan nhe, Khẩu nua nương) phục vụ sản xuất hàng hóa tại miền núi phía Bắc

Cập nhật vào: Thứ sáu - 26/01/2024 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 170 In bài viết