Kết hợp tính toán hóa lượng tử và nghiên cứu thực nghiệm để thiết kế, tổng hợp và ứng dụng các sensor huỳnh quang phát hiện ion kim loại nặng và các phân tử thiol sinh học

Cập nhật vào: Thứ tư - 15/02/2023 12:30 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 517 In bài viết