Hoàn thiện và ứng dụng quy trình sản xuất giống, thâm canh bơ, bưởi, cam, hoa lan Hồ Điệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm quy mô hàng hóa ở một số tỉnh phía Bắc

Cập nhật vào: Thứ năm - 11/01/2024 00:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 141 In bài viết