Hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình Aquaponics nuôi thủy sản tuần hoàn nước và trồng rau sạch tiết kiệm nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Cập nhật vào: Thứ tư - 07/02/2024 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 171 In bài viết