Hoàn thiện quy trình nhân giống cây đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) và cây húng chanh Ấn Độ (Coleus forskohlii L.)

Cập nhật vào: Thứ năm - 28/10/2021 10:51 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 824 In bài viết