Hoàn thiện giải pháp công nghệ và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chi phí thấp cho các vùng cây trồng ngắn ngày rau màu, cây công nghiệp

Cập nhật vào: Thứ năm - 29/10/2020 11:30 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1283 In bài viết